Wat is HOP?

Human and Organisational Performance (HOP) principes:

  1. Fouten maken is normaal
  2. ‘Blame fixes nothing’
  3. Leren en verbeteren is cruciaal
  4. Context bepaalt gedrag
  5. Hoe management reageert op fouten is cruciaal

Medewerkers voeren geen procedures uit. Medewerkers voeren werk uit.

Medewerkers zijn niet het probleem. Medewerkers zijn de oplossing van het probleem.