Wat is de bedoeling van een systeem?

De bedoeling van veiligheidsmanagement in twee kernvragen:

  1. Hebben we passende systemen om de risico’s en dynamiek in onze bedrijfsvoering te beheersen en te voldoen aan wettelijke eisen en onze contractuele verplichtingen?
  2. Weten we dat deze systemen adequaat zijn geïmplementeerd, effectief functioneren en de gewenste resultaten opleveren, dus succesvol zijn?

Risico’s zijn een indicator voor benodigde capaciteit. De maatregelen die je bepaalt vanuit risicoanalyses zijn voor de meeste organisaties direct ook de ruggengraat van de succesvolle bedrijfsvoering, dus van het managementsysteem. Deze maatregelen bewaken de margegrens.

We managen geen risico’s. We monitoren risico’s. We managen het vermogen om risico’s af te wenden. We managen beheersmaatregelen.

We betalen medewerkers niet om procedures te volgen. We betalen medewerkers om ongeplande gebeurtenissen te managen. Een goed systeem faciliteert medewerkers in hun vermogen om om te gaan met ongeplande gebeurtenissen.

Wil je hierover meer weten? Bestel het boek Veerkracht hier!