Waarom is meer onzekerheid de route?

Onzekerheid geeft ruimte en capaciteit om continu risico’s en alternatieven te evalueren.

Hoe meer we medewerkers voorspelbaar proberen te maken, hoe minder we ze gebruiken om goed om te gaan ze met onvoorspelbare situaties.

Vragen blijven stellen. Vertrouwen waar het kan en wantrouwen waar het nodig is.