Wat is sturen op de Faalgrens?

We opereren voorbij de faalgrens doordat:

  • Management wil dat medewerkers zo efficiënt mogelijk werken met zo weinig mogelijk middelen.
  • Medewerkers willen met zo weinig mogelijk inspanning het minimaal noodzakelijke resultaat halen.

De afwezigheid van negatieve gebeurtenissen is niet de afwezigheid van risico’s. De afwezigheid van negatieve gebeurtenissen kán een signaal zijn dat het systeem goed functioneert. Medewerkers managen feitelijk geen risico’s. Ze managen beheersmaatregelen. Negatieve gebeurtenissen zijn het gevolg van het ontbreken van capaciteiten en het vermogen om ellende at te wenden. Onderstaand model visualiseert de dynamiek tussen ‘Work As Imagined’, ‘Work As Done’ en de faalgrens.

  • De zwarte lijn visualiseert ‘Work As Imagined’. De procedures, beleid, compliance eisen, plannen. Deze zijn stabiel en consistent.
  • De blauwe lijn visualiseert ‘Work As Done’, onze prestaties. Die fluctueren. Soms doen we het beter dan gepland en soms minder. Soms hebben we een topdag en soms een offday. We presteren bijna nooit precies op het niveau zoals bedacht.
  • De rode lijn visualiseert de faalgrens. Deze grens fluctueert ook door veranderingen in de context, door commerciële druk, door druk op efficiëntie, tijdsdruk en door schaarste. Als de marges kleiner worden en de onverwachte gebeurtenissen groter komt de faalgrens dichterbij. We hebben minder buffers om ellende te voorkomen. Besef dat een slechte procedure, een slecht plan of planning ook een rode lijn is.

Sturen op de rode lijn is sturen op veerkracht