Wat zijn HRO principes en Active Learning?

‘High Reliability Organisaties’ zijn succesvol omdat:

  1. Ze alert zijn op onverwachte gebeurtenissen
  2. Ze de operatie centraal stellen
  3. Ze respect hebben voor expertise
  4. Ze veerkrachtig zijn
  5. Ze niet oversimplificeren

HRO zijn alert op VUCA en SNAFU, hebben respect voor vakmanschap, zijn veerkrachtig en leren actief.

Vijf kenmerken van actief leren:

  1. We leren meer door te doen dan door te luisteren
  2. We leggen nadruk op de ontwikkeling van vaardigheden in plaats van op de overdracht van informatie
  3. We steken veel tijd in analyseren, presenteren, reflecteren, evalueren van leerdoel en leerresultaat.
  4. We leren veel door mee te doen in de uitvoering van operationele activiteiten, zoals plannen, organiseren, schrijven.
  5. We leren veel door onze eigen interesses, waarden en houding te ‘challengen’ in het leerproces.