Waarom anders kijken naar veiligheid?

Veiligheid is niet het voorkomen dat dingen misgaan. Veiligheid is het waarborgen dat we succesvol zijn en dat we onze doelen realiseren, ondanks de continu veranderende, dynamische context waarbinnen we ons werk uitvoeren.

  • Organisaties zijn socio-technische systemen. Ze zijn complex en dynamisch.
  • Onze wereld is ook complex en dynamisch.
  • Complexiteit veroorzaakt emergent gedrag.
  • We kunnen daarom complexiteit niet beheersen met regels.
  • Emergent gedrag waarborgt succes.
  • Als we succes willen zekerstellen moeten we emergent gedrag omarmen.

Het gat tussen werk zoals bedacht is en zoals het wordt uitgevoerd wordt steeds groter. De toenemende onzekerheid maakt van onze managementsystemen sprookjes.

In de afgelopen periode hebben we vooral focus gehad op waarom dingen misgaan. Om veilig en succesvol te zijn moeten we onze focus leggen op het begrijpen waarom heel veel dingen goed gaan.

De echte vraag is: waarom gaat het niet mis? De antwoorden geven aan waar onze veerkracht zit.

Het zijn medewerkers die ervoor zorgen dat het werkt. En het zijn medewerkers die ervoor zorgen dat het ook werkt als het niet werkt.

Minder Control en Compliance, Meer Vertrouwen en Vakmanschap.