Wat is Guided Adaptability?

‘Guided Adaptability’ is het begeleiden en faciliteren van organisaties en medewerkers in het veilig omgaan met ongeplande veranderingen en het versterken van de vermogens van veerkracht.

De toekomstige veiligheidsmanager draagt bij aan het creëren van vermogen om veranderingen in context en risico’s waar te nemen en te faciliteren in het nemen van de juiste acties om te voorkomen dat zaken misgaan, dan wel om zeker te stellen dat doelen worden behaald.

Autonomy, Mastery and Purpose

Het Autonomy, Mastery and Purpose model van Daniel Pink (2009). Dit model beschrijft drie pijlers die medewerkers intrinsiek motiveren.

  • Autonomy gaat om het zelf kunnen en mogen bepalen hoe je je werk organiseert: hoe je het doet en met wie. Initiatief nemen is cruciaal voor veerkracht in de organisatie. Makke schapen zijn moeilijk veranderbaar. Autonomie ontstaat door vrijheid, ruimte, vertrouwen en feedback. Een ‘Culture of Voice’.
  • Mastery houdt in dat je je kennis, kunde en vaardigheden mag ontwikkelen, dat je beter wordt in wat je doet. Daar hoort ook bij dat je de benodigde middelen krijgt om succesvol te zijn en je te ontwikkelen.
  • Purpose betekent het antwoord op de ‘Why’, De Bedoeling. Je weet waarom je het doet en bent onderdeel van het succes. Samen met collega’s bereik je De Bedoeling, je doet er dus toe.