Wat is Veerkracht?

Veerkracht is voorbereid zijn op situaties waarop je je niet kunt voorbereiden. Veerkracht is dealen met ellende terwijl ‘business as usual’ doordraait.

Veerkracht is weten wat je moet doen, weten waar je naar moet kijken, weten wat er gebeurd is en weten wat je kunt verwachten. Veerkracht is niet iets wat je hebt. Het is wat je doet. Het is organisatorisch vermogen. De vier vermogens die veerkracht aantonen zijn:

  • Terugveren – het vermogen om bij te kunnen sturen vóórdat het misgaat.
  • Tijd winnen – het vermogen om te schakelen en tijd te winnen als het misgaat
  • Aanpassen – het vermogen om continu aan te passen en problemen op te lossen.
  • Verankeren – het vermogen om wat we leren van wat er mis dreigt te gaan en te verbeteren.

Vooruitveren lukt door plannen drastisch bij te stellen en door wederkerigheid.

We moeten de balans bewaken tussen succes door groei, innovatie en efficiëntie en onze veerkracht, ons vermogen om ellende af te wenden. Wederkerigheid is hierin cruciaal.

Een managementsysteem kan alleen effectief zijn als wij mensen er betekenis aan geven en veerkracht en wederkerigheid inbouwen.

Veerkrachtige organisaties handelen voordat een incident gebeurt of wanneer een incident aan het gebeuren is, niet als het al is gebeurd.

Een veerkrachtige organisatie zoekt continu balans tussen Centralised Control en Guided Adaptability.